ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τομέας Δραστηριότητας
Τοποθεσία
 ΦΙΛΤΡΑ

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

12
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Άρδευση
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Σχεδιάζουμε και Υλοποιούμε πλήρως αυτόματα συστήματα άρδευσης, με πολλαπλές ασφαλιστικές δικλίδες λειτουργίας
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γεωργικά Φάρμακα , Λιπάσματα , Ζωοτροφές , Αγροτικά Εφόδια , Γεωπονία
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΆ ΕΦΌΔΙΑ ,ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Θ.
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αγροτικά Εφόδια
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
15 ΕΤΗ ΠΕΊΡΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ.
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αγροτικά Μηχανήματα , Θερμοκήπια , Υδροπονία , Άρδευση
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Η Hortitech (www.hortitech.gr) είναι μία εταιρία στον χώρο των θερμοκηπίων και της υδροπονίας. Καλύπτουμε όλο το φάσμα της κατασκευής και των εξοπλισμών. Αντιπροσωπεύουμε την πολυεθνική εταιρία APR Greenhouses με έδρα την Ισπανία...
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αγροτικά Μηχανήματα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΣ HUSQVARNA
Στοιχεία επικοινωνίας